PREPORUČUJEMO SMEŠTAJ NA KAMENOJ GORI

Apartman Biserak

Apartman Biserak

Broj apartmana: 1
Broj soba: 3
Broj ležaja: 5
Nadmorska visina: 1.270m
Mesto: Kamena Gora, Centar
Opština: Prijepolje

Apartman „Etno kuća”

Apartman Etno kuća

Broj apartmana: 1
Broj soba: 3
Broj ležaja: 5
Nadmorska visina: 1.270m
Mesto: Kamena Gora, Centar
Opština: Prijepolje

Apartman „Konak Bor”

Apartman Konak Bor

Broj apartmana: 2
Broj ležaja u apartmanima: 2
Nadmorska visina: 1.280m
Mesto: Kamena Gora, Centar
Opština: Prijepolje

TURISTIČKE ATRAKCIJE NA KAMENOJ GORI

Više

UREDBA o proglašenju predela izuzetnih odlika „Kamena Gora“

Na osnovu člana 41.a stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka) člana 42 stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi...
Više
sveti bor

Naziv Kamena Gora skovan je na osnovu pejzaža u kom se mesto i nalazi, a to je šuma na stenovitoj planini, ondosno gora na kamenu”. Naselje je udaljeno od Prijepolja oko 20km. U blizini se nalazi manastir Mileševa, zadužbina kralja Stefana Vladislava (1234-1243), u kome se nalazi čuvena freska Belog Anđela koja krasi zidove ove veličanstvene srpske svetinje iz vremena Nemanjića.

Prostor mesne zajednice Kamene Gore nalazi se na nadmorskoj visini od 800m do 1.496m, gde je i najviši vrh Ravna Gora, koja je gotovo u istoj ravni sa Crnim Vrhom s druge strane planine. Kamena Gora graniči se sa Crnom Gorom i to opštinama Pljevlja i Bjelo Polje.

kamena_gora_crkva_1U naselju Kamena Gora stanuje 164 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 44,0 godina (43,6 za muškarce i 44,3 za žene). U naselju ima 70 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,0. Ovo naselje je u potpunosti naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. god.), a u poslednja tri popisa primećen je pad u broju stanovnika…
kamena_gora_znamenite_licnosti_1Roditelji Radovi su Milosav i Nada, a oni su imali osmoro dece, četiri sina i četiri kćerke. Radova braća Vaso i Tošo otišli su u rat na Kumanovo i obojica su tamo poginula. Rade je imao tri sina i četiri kćerke. Sinovi su mu bili Marinko, Marko i Radovan, a kćerke Miluša, Tijana, Rosa i Stamena. Rade se kao momak od 16 godina odmetnuo u hajduke i pridružio čuvenom hajduku Miću Gluševiću…

kamena gora apartman sumska kuca

 

 

 

Apartman „Šumska kuća

Broj apartmana: 3
Broj ležaja: 8
Kontakt: info@kamenagora.com

Privatan smeštaj

Ukoliko imate privatan smeštaj, koji Vam je namenjen izdavanju za turiste, a oglasili biste se na sajtu https://www.kamenagora.com/, možete nas kontaktirati na info@kamenagora.com.

kamena gora apartman kovcicaKamp „Kovčica“

Broj soba: 4
Broj ležaja : 8
Kontakt : Milojko Gluščević