Planine u okolini Kamene Gore

Za Srbiju se može reći da je pretežno planinska zemlja. Kamena Gora pripada planinskom vencu Dinarskih planina, koje se protežu uz Jadransko more, od Alpa na severu do Šar planine na jugu.

Kamena Gora pripada planinskoj celini Starovlaško-raških planina koje se prostiru između Drine i Ibra, oko Lima, Uvca i Moravice, i u prostorima sliva reka Raške i Studenice. Planine koje ubrajamo u Starovlaško-raške planine su i Zlatbor, Zlatar, Tara, Jadovik, Ozren, Golija, Mučanj, Radočelo, Čemerno, Giljeva, Rogoza, Jelica, Javor, Žilindar i Zvijezda.

Geološki sastav ovih planina u najvećoj meri čine krečnjački masivi. Klima je umereno kontinentalna, a nadmorske visine se kreću, najčešće, od 1.000m do 1.500m. Biljni i životinjski svet je veoma raznovrstan i bogat, a posebno se izdvaja Pančićeva omorika među četinarskim drvećem i Belogralvi sup među pticama, kao posebne karakteristike ovoga kraja. Reke Lim, Uvac, Đetinja, Raška, Studenica, Mali i Veliki Rzav i Golijska Moravica uklesuju klisure u planine i prave prekrasne kanjone od kojih zastaje dah.

Planina Kamena Gora nalazi se u blizini Prijepolja i Pljevalja. Ima dinarski pravac pružanja, a kombinacija je kraškog reljefa i širokih četinarskih šuma, u kojima dominiraju bor i jela. Najviši vrh Kamene Gore je Ravna gora i doseže 1.496m nadmorske visine i preko njega se proteže državna granica.

Planine u okolini Kamene Gore