Lov i ribolov

Lovačko udruženje „Prijepolje“, sa sedištem u Prijepolju, gazduje lovištem „Lim“, koje je ukupne površine 57.911ha, od čega lovne površine obuhvataju 53.773ha. Udruženje ima 574 aktivna člana.

Stalno gajene vrste divljači u lovištu „Lim“ su srne, divlje svinje i zečevi. Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte:

  • 2 stabilne čeke
  • 5 hranilišta za krupnu divljač
  • 5 hranilišta za sitnu divljač
  • 6 solišta

Udruženje poseduje i lovački dom, korisne površine 79,84kvm i još 2 lovačke kuće. Stručna služva ima upravnika lovišta, koji je stručno lice, angažovano po ugovoru, i lovočuvara (IV stepen stručne spreme), kojima pomaže 20 lovočuvara volontera u lovačkim sekcijama. Lovni turziam, nažalost, još nije razvijen.

Za lovni turziam značajna je krznata divljač, poput vuka, divlje svinje, lisice, zeca, kunića itd. kojih ima u šumama oko Dervente, Jadovnika, Ravne Gore, Pribojene, Crnog vrha, Jabuke, Babina, Pobjenika, Šerbetovca, Zlatara i Lise. Od pernate divljači najpoznaitije su jarebice na lokalitetima kao što su Ćupova srena, Vijenac na Jadovniku, Savin lakat; zatim tetreb na Ravnoj Gori, Pribojnu, Crnom vrhu i Zlataru; pa onda, golub grivnjaš u srenjem visinksom pojasu.

Opština Prijepolje ima lovački dom i lovačko udruženje sa svojih 19 sekcija i broji oko 900 lovaca.

Lov i ribolov na Kamenoj Gori