Ulazak i boravak stranaca

U Republiku Srbiju, građani zemalja Evropske Unije, Švajcarske Konfederacije, Kraljevnine Norveške i Repbulike Island, mogu ulaziti koresteći svoju ličnu kartu i boraviti u Srbiji do 90 dana, od dana ulaska u zemlju.

Za ulazak i boravak stranih državljana u Republiku Srbiju, nadležan je Zakon o strancima, njima je neophodna važeća putna isprava, u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeneo, kao u slučaju pomenutg dogovra, iz prethodnog pasusa.

U pojedinim slučajevima, ulazak stranom državljaninu može biti odbijen, i to ukoliko…

  • nema važeću putnu ispravu
  • nema vizu, ako je potrebna
  • nema dovoljna finansijska sredstva za izdržavanje za vreme poravka u Srbiji, za povratak u zemlju  porekla ili tranzit u treće zemlju, ili ukoliko mu ni na jedan drugi način nije obezbeđenjo izdržavanje za vreme boravka u Srbiji
  • ne ispunjava uslove za tranzitni ulazak i prelazak u treću državu
  • ima zabranu prelaska državne granice ili se vodi kao međunarodni prestupnik
  • nema potvrdu o vakcinisanju, ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti
  • postoje razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana
  • postoji opravdana sumnja da boravak u Srbiji neće korisit u naznačene svrhe

Preciznije informacije možete pronaći dirkento na zvaničnom sajtu Republike Srbije.

Prijava boravka stranog državljana

Firme ili građani Republike Srbije koji pružaju uslugu smeštaja stranim državljanima uz naknadu, kao i građani Srbije kod kojih strani državljani dolaze u posetu, dužni su da lokalnoj Policijskoj stanici prijave boravak stranaca u roku od 24h, od trenutka pružanja usluge smeštaja stranom državljaninu, odnosno od dolaska stranog državljanina u posetu.

Ukoliko strani državljanin ne koristi smeštaj u zvaničnim smeštajnim objektima ili kod privatnih lica, dužan je da lokalnoj Policijskoj stanici prijavi boravak i promenu adrese u roku od 24h od dolaska u mesto boravka, odnosno od dana promene adrese. Boravište je mesto u kome strani državljanin ima nameru da boravi duže od 24h.

Prijavljivanje boravka stranog državljana moguće je obaviti i elektronskom poštom.

Informacije i kontakt

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd
+381 11 3062000
http://www.mup.gov.rs

Uprava granične policije
+381 11 3118890

Dežurna služba policije
192