Istorijat

Naziv Kamena Gora skovan je na osnovu pejzaža u kom se mesto i nalazi, a to je šuma na stenovitoj planini, ondosno gora na kamenu”. Naselje je udaljeno od Prijepolja oko 20km. U blizini se nalazi manastir Mileševa, zadužbina kralja Stefana Vladislava (1234-1243), u kome se nalazi čuvena freska Belog Anđela koja krasi zidove ove veličanstvene srpske svetinje iz vremena Nemanjića.

Prostor mesne zajednice Kamene Gore nalazi se na nadmorskoj visini od 800m do 1.496m, gde je i najviši vrh Ravna Gora, koja je gotovo u istoj ravni sa Crnim Vrhom s druge strane planine. Kamena Gora graniči se sa Crnom Gorom i to opštinama Pljevlja i Bjelo Polje.

Kamena Gora raspolаže bogatstvom flore i faune, šumama i bistrim planinskim izvorima koje ima na svakom koraku. Postoji preko sto registrovanih, jakih i vodom bogatih izvora koji nikad ne presušuju. Deo sela Kamene Gore pokriven je gustom četinarskom šumom i prošaran je proplancima, livadama, brežuljcima, dolinicama i svim onim što čini pravu draž za turistički boravak u prirodi.

Mogući su dnevni izleti do planine Crni vrh i petljanskih pećina na visoravni iznad kamenogorske grupe sela. Pećine su bogate izvanrednim primercima stalaktita i stalagmita na nadmorskoj visini od 1.140m do 1.150m, a iznad brda Badanj nalazi se najlepša pećina srednjeg Polimlja, Kurtova jama, kombinacija jame i pećine.

Kamena Gora ima i školu, koja je nekad bila za prva četiri razreda, a dans je zatvorena zbog bele kuge i slabog nataliteta. Pored škole, selo ima i dom zdravlja, prodavnicu i nekoliko ugostiteljskih objekata. Iz Prijepolja se dolazi asfaltnim putem koji je u solidnom stanju.

Najstariji stanovnik Kamene Gore je jedan stari bor, visok 13m sa prečnikom krošnje od 18m, obima stabla gotovо 5,5m, a njegova starost procenjena je na otprilike 500 godina.

Crni  bor, simbol je i svetinja „gore na kamenu“ i svedočanstvo o dugovečnosti u „selu stogodišnjaka“. Starinu od bora ljudi iz poštovanja nazvaše Sveti bor.

Svojevremeno usled nedostatka crkve u blizini, pod Svetim borom su se okupljali meštani, pričešćivali i obavljali bogosluženja. Stari ljudi su često kao zakletvu izgovarali: „Bora mi!“. Od bora se nije ništa odnosilo, pa ni šišarka ili slomljena grančica, a Sveti bor je pod zaštitom države kao spomenik prirode I kategorije.

Kamena Gora je između dva svetska rata, u Kraljevini Jugoslaviji, zvanično progrlašena za vazdušnu banju, a ondašnje karatkeristike zadržala je i do danas. Priroda je nezagađena, vazduh čist, klima blaga, a na sreću, Kamena Gora je bez velikih hotela i motela, i agresivne urbanizacije.

Nadmorska visina od 1.200m idealna je za proizvodnju prirodne hrane, preradu šumskih plodova i razvoj stočarstva, tako da su meštani, od skora, počeli da se bave i eko-turizmom.

Istorijat