Automobilski saobraćaj

Srbija se nalazi na panevropskom koridoru 10, koji je najkraća veza zapadnog i najjužnijeg dela Evrope i povezuje direktno osam evropskih zemalja: Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku, Srbiju, Bugrasku, Makedoniju i Grčku. U Beogradu se ukrštaju evropski putevi E70 i E75, u Nišu E75 i E80, a u Prištini E80 i E65.

Glavni putni pravci u Srbiji su:

 • iz pravca severa, od granice sa Mađarskom, put E75: Horgoš-Subotica-Novi Sad-Beograd-Niš-Vranje-Preševo prema Makedoniji
 • iz pravca zapada, od granice sa Hrvatskom, put E70: Batrovci-Sremska Mitrovica-Beograd-Pančevo-Vršac-Vatin prema Rumuniji
 • iz pravca istoka, od granice sa Bugarskom, put E80: Gradina-Dimitrovgrad-Pirot-Niš-Prokuplje-Priština-Kosovska Mitrovica-Mehov Krš prema Crnoj Gori

Za ulzak u Srbiju, vozačima motornih vozila sa stranim registarskih tablicama potrebni su:

 1. nacionalna vozačka dozvola
 2. saobraćajna dozvola vozila (uz dozvolu za upravljanje tuđim vozilom, po potrebi)
 3. polisa osiguranja (zelena karta)

U ovom odeljku nalaze se sve bitne informacije o pomoći na putu, osiguranju vozila, putarini, saobraćajnim propisima u Srbiji, gorivu, postupcima u slučaju saobraćajne nezgode, parkiranju i najmu rent-a-car vozila.

Pomoć na putu

Auto-moto savez Srbije (AMSS)
Adresa: Ruzveltova br.18, 11000 Beograd
Kontakt telefon: 1987 (za sve telefonske mreže 00-24h)
Websajt: http://www.amss.org.rs/

AMSS pruža pomoć vozačima na putu, 24h dnevno, 365 dana u godini. Služba „Pomoć i informacije“ ima svoje filijale širom Srbije i pruža tehničku pomoć, sve vrste informacij i prevoz havarisanih vozila. AMSS pruža i usluge po kreditnim pismima AIT i FIA.

Osiguranje

Zelena karta kao međunarodna potvrda dokaz je kojim se potvrđuje postojanje osiguranja od autoodgovornosti za štete pričinjene trećim licima u inostranstvu.

Vozači vozila inostranih registarskih tablica koji nemaju zelenu kartu, u obavezi su da prilikom ulaska u Srbiju na granici zaključe granično osiguranje vozila kod neke od domaćih osiguravajućih kuća.

Cene graničnog osiguranja za vozila inostranih registracija:

vrsta vozila 1 mesec 2 meseca 3 meseca 4 meseca 5 meseci 6 meseci 7 meseci 8 meseci 9 meseci 10 meseci 11 meseci 12 meseci
putnički automobili 9.684 14.525 19.367 24.209 29.051 33.892 37.524 42.365 45.997 49.628 52.049 55.680
teretna vozila 21.788 39.945 59.312 73.837 89.573 101.677 111.360 119.834 129.517 139.201 147.674 154.936
autobusi 21.788 39.945 59.312 73.837 89.573 101.677 111.360 119.834 129.517 139.201 147.674 154.936
vučna vozila 2.421 3.631 4.842 6.052 7.263 8.473 9.684 10.894 12.104 13.315 14.525 15.736
specijalna motorna vozila 4.842 8.473 12.104 14.525 16.946 19.367 21.788 24.209 26.630 30.261 32.682 33.892
motocikli, skuteri i sl. 6.052 9.684 13.315 15.736 19.367 21.788 25.419 27.840 30.261 32.682 35.103 37.524
prikolice 2.421 3.631 4.237 4.842 5.447 6.052 6.657 7.263 7.868 8.473 9.078 9.684
radna motorna vozila 7.263 10.894 14.525 18.157 21.788 25.419 29.051 31.471 33.892 36.313 38.734 41.155

*Premija osiguranja se obračunava i naplaćuje isključivo u dinarima.

Putarina

Putarina se plaća na sledećim putnim pravcima:

 • E70 Subotica-Novi Sad
 • E75 Novi Sad-Beograd
 • E70 Šid-Beograd
 • E75 Beograd-Niš
 • E75 Niš-Leskovac

Cena putarine je različita u zavisnosti od kategorije vozila:

 • I kategorija – motorna vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) – motocikli i putnička vozila
 • II kategorija – motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, visine do 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 2 osovine – putnička vozila sa prikolicom
 • III kategorija – motorna vozila visine veće od 1,3 m visine (kod prednje osovine vučnog vozila) sa 2 i 3 osovine – kombi, autobusi, kamioni sa 2 i 3 osovine
 • IV kategorija – motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine – sva vozila sa više od 3 osovine
Oznaka i deonica puta Cena putarine u RSD
E75: BEOGRAD – NOVI SAD
I kategorija 240
II kategorija 350
III kategorija 710
IV kategorija 1.420
E75: NOVI SAD – SUBOTICA
I kategorija 330
II kategorija 500
III kategorija 990
IV kategorija 1.980
E75: BEOGRAD – NIŠ
I kategorija 730
II kategorija 1.100
III kategorija 3.630
IV kategorija 4.390
E70: BEOGRAD – ŠID
I kategorija 340
II kategorija 520
III kategorija 1.030
IV kategorija 2.050
E70: NIŠ – LESKOVAC
I kategorija 190
II kategorija 280
III kategorija 570
IV kategorija 1.130

Gorivo

Na glavnim saobraćajnicama i u većim mestima pojedine benzinske stanice rade 24h svakog dana. Na skoro svim većim benzinskim pumpama moguće je kupiti sve vrste goriva i motornih ulja domaće ili strane proizvodnje, kao i hranu, piće, opremu za vozila i mnogo toga drugog.

Mreže benzinskih stanica:

Saobraćajni propisi

U Srbiji su na snazi saobraćajni propisi usklađeni sa saobraćajnim zakonom koji važi u EU.

Na putu u naselju vozilo ne sme da se kreće brzinom većom od 50km/h, osim ako je, zbog uslova puta, saobraćajnim znakom dozvoljena brzina i do 80km/h.

Na putu van naselja, ako saobraćajnim znakom nije drugačije regulisano, ograničenja brzine su:

 • 120km/h na auto-putu
 • 100km/h na motoputu
 • 80km/h na ostalim putevima

Za pojedine kategorije vozila važe posebna ograničenja brzine:

 • 80km/h – za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7.500kg, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100km/h
 • 80km/h – za motorna vozila koja vuku priključno vozilo za stanovanje (karavan)
 • 70km/h – za autobuse kada se vrši organizovani prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 90km/h
 • 50km/h – za autobuse sa priključnim vozilom za prevoz lica, za gradske autobuse i autobuse sa mestima za stajanje

Vozač ne sme da upravlja vozilom ako je pod dejstvom alkohola (više od 0,30mg/ml u krvi) ili psihoaktivnih supstanci. Za profesionalne vozače (vozači autobusa, kamiona…) zabranjeno je da imaju sadržaj alkohola u krvi.

Prilikom policijske kontrole, vozač i putnici ne smeju da napuste vozilo, osim ako im policijski službenik to ne dozvoli.

Korišćenje sigurnosnih pojaseva obavezno je za vozača i putnika na sedištu do vozača, kao i na zadnjim sedištima ako postoje pojasevi.

Obavezno je da vozila i danju za vreme vožnje imaju uključena kratka svetla.

Vozač ne sme da koristi telefon ili druge uređaje za komunikaciju ako u vozilu nije instalirana handsfree oprema koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku za vreme vožnje.

Na prednjem sedištu vozila ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, kao ni lice koje je pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci ili nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Dete do tri godine starosti prevozi se u bezbednosnom sedištu, koje može da se instalira i na prednjem sedištu tako da je okrenuto suprotno pravcu kretanja vozila i kad je isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

Kampovanje je dozvoljeno samo u kampovima.

Vozila strane registracije moraju da imaju propisnu oznaku zemlje u kojoj su registrovana.

Pešaci prilikom prelaska ulice ne smeju da koriste mobilni telefon ili da nose slušalice na ušima.

Obavezna oprema za putnička vozila obuhvata sledeće:

 • Rezervni točak – osim ako vozilo ima opremu za brzu popravku guma (sprej, pena, komplet za brzu popravku…) ili sistem za sigurnu vožnju sa izduvanim pneumatikom
 • Sigurnosni trougao – za obeležavanje vozila zaustavljenog na putu zbog kvara ili nezgode
 • Komplet za prvu pomoć
 • Komplet rezervnih sijalica – za najmanje polovinu udvojenih sijaličnih mesta i po jedna sijalica za neudvojena sijalična mesta. Vozila koja su opremljena svetlima bez žarne niti (gas, LED…) ne moraju da imaju rezervne sijalice.
 • Uže ili poluga za vuču
 • Svetloodbojni prsluk – za svakog putnika koji izlazi iz vozila na kolovozu u slučaju kvara ili nezgode. Prsluk treba da stoji u kabini, a ne u gepeku!
 • Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi – formular osiguravajuće kuće koji služi za dogovorno rešavanje među vozačima prilikom saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.
 • Zimska oprema – tokom zimskih meseci, na pogonskim točkovima su obavezne zimske gume (M+S). Mogu da se koriste i letnje gume sa dubinom šare gazećeg sloja najmanje 4 mm, uz obavezne lance za sneg. Zabranjeno je korišćenje guma sa klinovima.

Za pojedine kategorije vozila, potreba je i sledeća obavezna oprema:

 • Zaštitna kaciga – za vozače i putnike na motociklu

Posebna oprema – u autobusima i kamionima treba da na odgovarajućim mestima i u odgovarajućoj količini postoje i aparati za gašenje požara, klinasti podmetači, čekići za razbijanje stakla i lopata. Aparat za gašenje požara je obavezan i za taksi vozila.

Saobraćajne nezgode

Vozač koji naiđe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica dužan je da:

 • odmah obavesti Policiju (tel. 192) ili Službu hitne medicinske pomoći (tel. 194)
 • pruži pomoć licima povređenim u saobraćajnoj nezgodi
 • po potrebi ih preveze do najbliže zdravstvene ustanove
 • preduzme sve što je u njegovoj moći da spreči uvećavanje postojećih, odnosno nastajanje novih posledica nesreće

Za vozila strane registracije oštećena u udesu neophodno je da od Policije dobiju „Potvrdu o oštećenju vozila“, koju će pokazati na granici prilikom izlaska iz Srbije.

Služba „Pomoć iinformacije“ AMSS, tel. 1987, na raspolaganju je za prevoz oštećenih vozila. U slučaju da vlasnik potpuno napušta oštećeno vozilo strane registracije, treba da ga prijavi carinskim organima ili AMSS, koja će sprovesti dalji postupak. U oba slučaja potrebno je uzeti „Potvrdu o predaji vozila“, da bi se brže regulisale formalnosti u zemlji u kojoj je vozilo registrovano.

Ako ulazi u Srbiju sa oštećenom karoserijom vozila, vozač je obavezan je da se obrati Graničnoj policiji radi utvrđivanja štete i dobijanja potvrde o tome.

Parkiranje

Parkiranje je u gradovima Srbije različito organizovano, ali je sve više u upotrebi model naplate parkiranja primenjen u Beogradu. U centralnim ulicama Beograda, kao i u svim velikim gradovima, izuzetno je otežano u toku radnog vremena, zato preporučujemo ostavljanje vozila u garaži.

Parking zone u centru grada

Parkirališta na ulicama u užem centru Beograda i drugih većih gradova u Srbiji podeljena su u nekoliko parking zona sa ograničenim vremenom parkiranja i plaćanjem po započetom satu.

Parkirališta u parking zonama obeležena su posebnim saobraćajnim znacima u boji zone, na kojima piše i period dana kada je potrebno plaćanje parkiranje (izvan tog perioda parkiranje je besplatno). Posle isteka dopuštenog maksimalnog vremena parkiranja, vozač je dužan da pomeri svoje vozilo ili će mu kontrolor parkiranja ispod brisača ostaviti nalog za plaćanje kazne.

Parkiranje u parking zonama može da se plati kartama za parkiranje ili slanjem SMS poruke sa registarskim brojem vozila.

Ostala parkirališta

Parkirališta izvan parking zona obeležena su standardnim saobraćajnim znakom, koriste se bez vremenskog ograničenja i na njima se parkiranje naplaćuje po satu ili po danu. Parkiranje se obično plaća samo u određenom periodu dana, izvan toga parkiranje je besplatno (npr. u kasnim večernjim satima i vikendom).

Parkiranje u javnim garažama i na ograđenim parkiralištima naplaćuje se po započetom satu ili za ceo dan.

Kazne

Zabranjeno je parkiranje vozila na mestu na kome bi ugrožavalo bezbednost saobraćaja ili smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka. Zabranjeno je i parkiranje na trotoarima, osim ako je dozvoljeno saobraćajnim znakom.

Nepropisno parkirana vozila, na saobraćajnim površinama izvan obeleženih parkirališta, po nalogu Saobraćajne policije odnose posebni kamioni („pauk“), a ako su bila parkirana na zelenim površinama nalog za odnošenje izdaje Komunalna inspekcija. Plaća se policijska ili komunalna kazna i taksa za nošenje vozila.

Informacije i kontakt

Parking servis, Beograd
Adresa: Kraljice Marije br.7, 11000 Beograd
Kontakt telefon: +381 11 3035400
Websajt: http://parking-servis.co.rs/

Rent-a-car usluge

Nekoliko agencija preko kojih možete iznajmiti vozilo dok ste u Srbiji…

Union Renta a car – https://www.unionrentacar.com/
Master Rent a car http://www.rentacarmaster.com/
Zim Ren a car – http://www.zim-rentacar.com/
Europcar – http://www.europcar.rs/