Etno kuca Biserak

Apartman „Biserak”

Broj apartmana: 1
Broj soba: 3
Kontakt: Milojko Gluščević

Apartman „Etno kuća”

Broj apartmana: 1
Broj soba: 4
Kontakt: Milojko Gluščević

Apartman Šumska Kuća na Kamenoj Gori.

Apartman „Šumska kuća”

Broj apartmana: 3
Broj ležaja: 8
Kontakt: info@kamenagora.com

Konak Bor, smeštaj na Kamenoj Gori.

Apartman „Konak Bor”

Broj apartmana: 2
Broj soba: 2
Kontakt: Živko Kijanović

Apartman Maslačak na Kamenoj Gori.

Apartman „Maslačak”

Broj apartmana: 1
Broj ležaja: 4
Kontakt: Desimir Gluščević

Planinska Kuća na Kamenoj Gori.

Apartman „Planinska kuća”

Broj soba: 4
Broj ležaja: 8
Kontakt: Goran Gluščević

Apartman Bor na Kamenoj Gori.

Apartman „Bor”

Broj soba: 3
Broj ležaja: 6
Kontakt: Dragan Gluščević

Apartman Breza na Kamenoj Gori.

Apartman „Breza”

Broj soba: 1
Broj ležaja: 4
Kontakt: Stojan Gluščević

Apartman Gorštak na Kamenoj Gori.

Apartman „Gorštak”

Broj soba: 1
Broj ležaja: 3
Kontakt: Savo Gluščević